කිලිටි වූ පසු සෝදා භාවිතා කල හැකි පෙළපොත් ලබන වසරේ සිට

කඩදාසි වෙනුවට සින්තටික් කොළවලින් මුද්‍රණය කොට කිලිටි වූ විටෙක සෝදා අවුරුදු අටක් භාවිතා කල හැකි පෙළපොත් විශේෂයක් ලබන ජනවාරි මසදී පාසල්වලට හඳුන්වා දෙන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය පවසයි. මෙම වැඩසටහනේ පළමු පොත ලෙස හත්වැනි ශ්‍රේණියේ සිතියම් සහිත භූගෝල විද්‍යාව පෙළපොත දරුවන් අතට පත්වනු ඇත.

මෙම පෙළ පොත මුද්‍රණය කරන්නේ ශ්‍රී ලාංකික සමාගමක් විසින් වන අතර එය ටෙන්ඩර් ක්‍රමයට තෝරා ගත් ආයතනයකි. කඩදාසියට වඩා පරිසර හානිය අවම කරගත හැකි මෙම පොත් අවුරුදු 8ක් භාවිතා කිරීමෙන් පසුව මුද්‍රණය කරනලද සමාගම විසින් නැවත ලබාගෙන යලිත් ප්‍රතිචක්‍රීකරණය සිදුකොට අලුත් සින්තටික් නිෂ්පාදන සඳහා භාවිතා කරන බවත් වැඩි දුරටත් සඳහන් කරයි.

එම පොත් විශේෂය නිෂ්පාදනය කිරීම සඳහා ක්‍රම සම්පාදන අමාත්‍යාංශය නිර්දේශ තාක්ෂණ කමිටු, වෛද්‍ය නිර්දේශ, පාරිසරික නිර්දේශ ලබා ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවලියද සම්පූර්ණ කොට කැබිනට් මණ්ඩල අනුමැතියද ලබාගෙන ඇත.

What do you think of this post?
  • නියමයි (0%)
  • වටිනවා (0%)
  • සතුටුයි (0%)
  • දුකයි (0%)
  • තරහයි (0%)
Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

two × 1 =