කිලිනොච්චියේ පාසල් විද්‍යාගාරයක සිසුන් සිටියදීම ගින්නක්..

September 12, 2017 | 2:19 pm    0   421

කිලිනොච්චියේ පාසල් විද්‍යාගාරයක සිසුන් සිටියදීම ගින්නක්..

කිලිනොච්චිය මුරුසමොට්ටෙයි මුරුගානන්දන් විදුහලේ මහින්දෝදය විද්‍යාගාරයේ පරිඝණක අංශයේ ඇති වූ ගින්නකින් පරිගණකවලට දැඩි හානියක් සිදුව තිබෙන අතර විදුලි කාන්දුවක් හේතුවෙන් මෙම ගින්න ඇතිවන්නට ඇතයි සැක කෙරේ.

ගින්න ඇතිවන අවස්ථාවේදී සිසුන් එහි රැඳි සිටියද එම මොහොතේම ඉවත්වීමත් නිසා කිසිවෙකුටත් හානියක් සිදුව නැත.

ගින්න ඇති වූ අවස්ථාවේදීම පාසල් කාර්යමණ්ඩලය හා සිසුන් එක්ව ගින්න නිවාදැමීමට කටයුතුකිරීම නිසා ගින්නෙන් වූ හානිය අවම වී ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: