කුකුළේගඟේ දෙවන වාන් දොරටුවත් විවෘත කර – ප්‍රදේශයේ ජනතාව ඉවත් කෙරේ.

September 7, 2017 | 3:31 pm    0   755

කුකුළේගඟේ දෙවන වාන් දොරටුවත් විවෘත කර – ප්‍රදේශයේ ජනතාව ඉවත් කෙරේ.

මේ වනවිට අධික වර්ෂාව හේතුවෙන් කුකුලේගඟ ජලාශයේ දෙවන වාන් දොරටුවද මේවනවිට විවෘත කර ඇති අතර පළමු වාන් දොරටුව අද උදෑසන 8.30 ට විවෘත කෙරිණි.

මේ වනවිට වාන් දොරටුවලින් තත්පරයට ඝන මීටර් 182ක ජල ධාරිතාවක් පිටවෙමින් පවති. මේ හේතුවෙන් ඉංගිරිය, මෝල්කාව, අගලවත්ත, පාලින්ද නුවර, බුලත්සිංහල සහ මධුරාවල ප්‍රදේශවල ජනතාව තවත් අවධානමට ලක්විය හැකි බැවින් පහත් බිම් ආහ්‍රිතව ජීවත්වන ජනතාවට එම ප්‍රදේශවලින් ඉවත් වන්නැයි ආපදා කළමණාකරණ මධ්‍යස්ථානය පවසයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: