කුණු කන්ද පෙරේදා සිට මේ වන විටත් ගිනි ගන්නා හැටි මෙන්න

May 4, 2017 | 5:00 pm    0   171

කුණු කන්ද පෙරේදා සිට මේ වන විටත් ගිනි ගන්නා හැටි මෙන්න

මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කයේ මාවඩිමුන්මාරි විඩුදික්කල්හි අපද්‍රව්‍ය බැහැර කරන ස්ථානයේ ගිනි ගැනීමක් සිදුව තිබෙනවා.

පෙරේදා(02)  පස්වරුවේ මෙම ගින්න ඇතිවූ බවයි වාර්තා වන්නේ.

මෙම ගින්න මෙතෙක් පාලනය කර නොමැති බවයි එම වාර්තාවන් වැඩිදුරටත් පවසන්නේ.

 

ඡායාරූප – නෙත් නිව්ස් ඇසුරින්

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: