කුණු කාගේද ? කාගේ කුණු ද?

June 16, 2017 | 4:21 pm    0   345

ශ්‍රී ලංකාවටම ජාතික මට්ටමේ ප්‍රශ්නයක් බවට පත්ව ඇති කසල ප්‍රශ්නය පිලිබඳ නවතම ඇසකින් බලන “සකල කසළ” වේදිකා නාට්‍යයේ “කුණු කාගේද ? – කාගේ කුණු ද?” ප්‍රේක්ෂකයන් අතර අතිශයින් ජනප්‍රිය වූ තේමා ගීතය මෙන්න.. ඔබත් අදම බලන්න…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: