කුණු කාගේද ? කාගේ කුණු ද?

ශ්‍රී ලංකාවටම ජාතික මට්ටමේ ප්‍රශ්නයක් බවට පත්ව ඇති කසල ප්‍රශ්නය පිලිබඳ නවතම ඇසකින් බලන “සකල කසළ” වේදිකා නාට්‍යයේ “කුණු කාගේද ? – කාගේ කුණු ද?” ප්‍රේක්ෂකයන් අතර අතිශයින් ජනප්‍රිය වූ තේමා ගීතය මෙන්න.. ඔබත් අදම බලන්න…

What do you think of this post?
  • නියමයි (0%)
  • වටිනවා (0%)
  • සතුටුයි (0%)
  • දුකයි (0%)
  • තරහයි (0%)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 × 2 =