කේපාපිලව් ඉඩම් එක්ක අවුරුදු අහිමි ජනතාවට දකුණෙන් කැවිලි

April 16, 2017 | 1:47 pm    0   188

කේපාපිලව් ඉඩම් එක්ක අවුරුදු අහිමි ජනතාවට දකුණෙන් කැවිලි

කේපාපලවු හමුදා කඳවුර ඉදිරිපිට විරෝධතාවයේ නිරත උතුරේ දෙමළ ජනතාවට දකුණෙන් ගිය සිංහල ජනතාව කැවිලි සංග්‍රහ කරමින් ඔවුන් හා එක්ව සිංහල හා හින්දු අලුත් අවුරුද්ද සමරනු ලැබූහ.

කේප්පාපිලවු ජනතාව හමුදා කඳවුර තුළ පිහිටි තම ඉඩම් නිදහස් කරන්නැයි බලකරමින් මසකට අධික කාළයක් තිස්සේ උද්ඝෝෂණය කරමින් සිටිති.
මේ අතරතුර පෙරේදා (14) කඳවුරට අවුරුදු රැගෙන ගිය දකුණේ සිංහල ජනතාව එම පිරිසට කැවිලිවලින් සංග්‍රහ කර තමන්ගේ ඉඩම් තමන්ටම ලබාදීමට හමුදාව ආණ්ඩුව සමඟ එක්ව කටයුතු කරනු ඇතැයි සිත සනසන වදන්වලින්ද සංග්‍රහ කිරීම විශේෂත්වයකි.

(අනුග්‍රහය – ටැමිල් වින්)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: