කොටි ත්‍රස්තවාදි සංවිධානයක් බව යුරෝපා සංගම් අධිකරණය තහවුරු කරයි

March 15, 2017 | 9:00 am    0   503

කොටි ත්‍රස්තවාදි සංවිධානයක් බව යුරෝපා සංගම් අධිකරණය තහවුරු කරයි

කොටි සංවිධානය ත්‍රස්තවාදි සංවිධානයක් යන මතයෙන් බැහැරව එය ශ්‍රී ලංකාවේ සුළු ජාතීන්ගේ අයිතීන් වෙනුවෙන් සටන්වැදි සංවිධානයක් ලෙස පිළිගන්නැයි ඉල්ලා නෙදර්ලන්තයේ කොටි ආධාරකරුවන් පිරිසක් යරෝපා සංගම් අධිකරණයට ඉදිරිපත්කළ පෙත්සමක් නිෂ්ප්‍රභා කර තිබේ.

කොටි සංවිධානයට මුදල් රැස්කිරීමේ චෝදනාව මත සියළු දේපළ රාජසන්තක වූ නෙදර්ලන්තයේ කොටි ආධාරකරුවන් සිව් දෙනෙකු විසින් මෙම පෙත්සම අධිකරණයට ඉදිරිපත් ඉදිරිපත් කර තිබිණි.

කොටි සංවිධානය රටේ අභ්‍යන්තර යුද්ධයකට මැදිහත්ව අවි අතට ගෙන සටන් කළේ සුළු ජාතීන්ගේ අහිමි කරන ලද අයිතිවාසිකම් යළි උරුමකර දීමට බවත් එය කිසිදු ආකාරයකින් ත්‍රස්තවාදයක් නොවන බැවින් කොටි සංවිධානය ත්‍රස්තවාදි සංවිධානයක් නොවන බවට තීන්දු කර රාජසන්තක කර ඇති තම දේපළ යළි තමන්ට ලබාදෙන්නැයි මෙම පෙත්සම මඟින් ඉල්ලා තිබිණි.
එම ඉල්ලීම ප්‍රතික්ෂේප කළ යරෝපා සංගම් අධිකරණය දේපළ රාජසන්තක කරමින් ලබාදුන් තීන්දුව තවදුරටත් තහවුරු කර තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: