කොළඹට අධික වැසි, ඇහැළියගොඩ අවදානමේ..

September 7, 2017 | 10:59 am    0   669

කොළඹට අධික වැසි, ඇහැළියගොඩ අවදානමේ..

අධික වැසි හේතුවෙන් ඇහැළියගොඩ ඇතුළු අවදානම් කලාපවල සිටින වැසියන් වහාම එම කලාපවලින් ඉවත් වී ආරක්‍ෂක ස්ථාන වෙත ගමන් කළයුතු බව ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය ප්‍රකාශ කර ඇත.

රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ ඇහැළියගොඩ ප්‍රදේශයට මිලිමීටර් 150ට වැඩි තද වැසි ලැබී ඇති අතර විශේෂයෙන් ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ ආයතනය මගින් අවදානම් බවට හඳුනාගත් ප්‍රදේශ සහ නම්කළ ප්‍රදේශවල ජනතාව ඉවත්වීම වඩාත් වැදගත් බව ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානයේ සහකාර අධ්‍යක්‍ෂ ප්‍රදීප් කොඩිප්පිලි මහතා සඳහන් කරයි.

මහවැසි හේතුවෙන් ගංගාවල ජල මට්ටම පිළිබදවද අවධානයෙන් සිටිය යුතු බවත් නායයෑම් අනතුරු ඇගවීම් නිකුත් කර තිබෙන රත්නපුර, කළුතර සහ ගාල්ල යන දිස්ත්‍රික්කවල වැසියන් නායයාම් ලක්‍ෂණ පිළිබඳ විමසිල්ලෙන් සිටිය යුතු බවද නායයාම් ලක්‍ෂණ ඇති වුවහොත් වහාම එම ස්ථානවලින් ඉවත් විය යුතු බවද ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය තවදුරටත් සඳහන් කරයි.

මේ ඇද හැලෙන අධික වර්ෂාව හේතුවෙන් කොළඹ සහ අවට මාර්ග රැසකද මේ වන විට දැඩි රථවාහන තදබදයක් හටගෙන තිබෙනවා. පොලිසිය පෙන්වා දෙන්නේ රියදුරන් හැකිතාක් තදබදය අවම වන ලෙසින් වාහන ධාවනය කිරීමට කටයුතු කළ යුතු බවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: