කොළඹ මංතීරු නීති උල්ලංඝනය කරන රියදුරන්ට අද පොලිස් දැල

May 4, 2017 | 9:00 am    0   233

කොළඹ මංතීරු නීති උල්ලංඝනය කරන රියදුරන්ට අද පොලිස් දැල

කොළඹ නගරයේ මංතීරු නීති උල්ලංඝනය කරන සහ මාර්ග නීති කඩකරන රියදුරන් සම්බන්ධයෙන් නීතිමය පියවර ගැනීම සඳහා අද (04) දිනයේ විශේෂ මෙහෙයුමක් ක්‍රියාත්මක කරන බව පොලීසිය ප්‍රකාශ කරයි.
ඒ අනුව නඩු ලබාගැනීමේ විශේෂ රථවාහන මෙහෙයුමක් ක්‍රියාත්මක කෙරෙන අතර කොළඹ රථවාහන මූලස්ථානය සහ සිලෝන් මෝටර්ස් ට්‍රේඩර්ස් ආයතනය ඒකාබද්ධව එම මෙහෙයුම ක්‍රියාත්මක කරන බව පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක කාර්යාලය පවසයි.
සිලෝන් මෝටර්ස් ට්‍රේඩර්ස් ආයතනය මේ සඳහා පුද්ගලික වාහන 10ක් ලබාදීමට නියමිත අතර සිවිල් ඇඳුමින් සැරසුණු පොලිස් නිලධාරීන් එම වාහනවල කොළඹ නගරය පුරා සංචාරය කරන බවද එම සංචාරයේ දී මංතීරු නීති කඩකරන රියදුරන් දුටු සැණින් කොළඹ පාලකස්ථානය හා ඉදිරියේ රථවාහන රාජකාරියේ යෙදී සිටින නිලධාරීන්ට දැනුම්දීමෙන් අනතුරුව නඩු ලබාගැනීම සඳහා සැලසුම්කර තිබෙන බවද එම කාර්යාලය සඳහන් කරයි.
එම ලබාගන්නා ලද රථවාහන නඩුවේ සාක්ෂිකරුවන් වශයෙන් රථවාහන ලබාගත් නිලධාරියා සහ මාර්ග නීති හෝ මංතීරු නීති කඩකරන බවට දුටු සිවිල් ඇදුමින් වැරසුනු පොලිස් නිධාරියා නම් කරන අතර දඩපත් දීමට හැකි වරදවල් සඳහා දඩපත් නිකුත් කිරිම සහ අනෙකුත් වැරැදි සඳහා අධිකරණයේ නඩු පැවරීමට කටයුතු කරන බවද ඉදිරියේ දී මේ ක්‍රමය දීපව්‍යාප්තව ක්‍රියාත්මක කරන බවද පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක කාර්යාලය පවසයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: