කොළඹ විනීත රියදුරන්ට පොලීසියෙන් තෑගී..

September 17, 2017 | 3:16 pm    0   145

කොළඹ විනීත රියදුරන්ට පොලීසියෙන් තෑගී..

කොළඹ නගරයට පිවිසෙන විනීත රියැදුරන් තෝරා ඔවුන් ත්‍යාග ලබාදීමේ හා දිරිමත් කිරීමේ වැඩසටහනක් හෙට (18) සිට කොළඹ නගරය ආශ්‍රිතව ක්‍රියාත්මක කිරීමට සැලසුම් කර අතර ඒ සඳහා සිවිල් ඇඳුමෙන් සැරසුණු පොලිස් නිලධාරින් කොළඹ නගරය පුරා යොදවන බව පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක රංජිත් ගුණසේකර පවසා ඇත.

මෙහිදී ඇගයීමට ලක්වන රියදුරන් ඉදිරියේ දී ප්‍රසංසාවට ලක් කර එම රියදුරන්ට ස්ටීකරයක් ලබාදෙන අතර ත්‍යාග වවුචර ලබාදීමට ද කටයුතු යොදා ඇත.

මේ මගින් රථ වාහන අනතුරු අවම කරගත හැකි අතර මෙම වැඩසටහනේ පළමු අදියර මහනුවර නගරය ආශ්‍රිතව සිදු කෙරුණු අතර එය සාර්ථකව සිදුවූ බව සඳහන් වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: