කෝලිගෙන් Loversලාට පණිවිඩයක්

February 16, 2017 | 12:07 pm    0   586

කෝලිගෙන් Loversලාට පණිවිඩයක්

විරාට් කෝලි හා අනුෂ්කා ශර්මා පිළිබද විමසිල්ලෙන් පසුවන රසිකයන් හට ට්විටර් පණිවිඩයක් ලැබී තිබේ.

එම ට්විටර් පණිවිඩයෙන් සටහන් කොට ඇත්තේ ‘අවශ්‍ය නම් හැම දිනයක්ම ආදරණීය දිනයක් කර ගැනීමට හැකි බවත් ඔහු විදියට හැම දවසක්ම ආදරණීය දිනයක් ලෙසින් සාදා ගැනීමට හැකියි’ වන බවත්ය.

කෝලි එම සටහන යොදා තිබුනේ අනුෂ්කා සමගින් සිටින ඡායාරූපයක්ද සමගිනි.

එම සටහන පහතින් දැක්වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: