ගණන්ම සුවඳ කුප්පිය..

April 8, 2017 | 12:00 pm    0   478

ගණන්ම සුවඳ කුප්පිය..

 

රුපියල් 500න් පටන් අරන් උපරිමය 3000ක් විතරය යනකම් අපි පාවිච්චි කරන සුවඳ විඳවුන් වර්ග කොතෙකුත් ඇත .මේ තියෙන්නේ ලෝකේ මිලෙන් වැඩිම සුවඳ විළවුන් වර්ගයයි.මෙහි මිල ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියනයක් වේ.DKNY යන සන්නාමය යටතේ වෙළඳ පොළට නිකුත් වූ මෙහි මෙම සුවඳ විළවුන් කුප්පිය පමණක් නිපදවා ඇත.මෙම කුප්පියේ මැණික් ගල් 2909 ක් යොදා සැරසිලි කොට ඇත.සම්පූරණයෙන්ම මෙහි මැණික් එබ්බවීමේ කටයුතු සඳහා මිනිස් පැය 1500 කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් ගතව ඇත.වටේ ඇති දාරය තනි රිදී වලින් නිපදවා ඇත.මෙහි ඇති සුවඳ විලවුන් වර්ගයද දුර්ලභ පෙරමෝන් වර්ගයකින් නිපදවා ඇත.කෙසේවෙතත් මෙම කුප්පිය ලෝක කුසගිනි නිවීමේ සංවිධානයක වැඩකටයුතු සඳහා පරිත්‍යාගනක් වශයෙන් ලබාදී ඇත.

හසිත හේරත්.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: