ගල්කිස්ස උසාවිය ඇතුලෙන් ගිනි අවි දෙකක් හමුවේ

March 1, 2017 | 10:57 am    0   561

ගල්කිස්ස උසාවිය ඇතුලෙන් ගිනි අවි දෙකක් හමුවේ

ගල්කිස්ස උසාවිය තුල නඩු අසන අතරතුර එහි බිම තිබී පිස්තෝල දෙකක් හමුවී තිබෙනවා. ඒ සමඟම කලබලකාරී තත්වයක් ඇතිවී තිබෙන අතර, උසාවි භූමියේ සිටි සියලුම දෙනා පිටතට ගෙන පරීක්ෂා කරමින් පොලීසිය විමර්ශන ආරම්භ කර ඇතිබව අප වාර්තාකරු සඳහන් කළා.

තවත් විස්තර බලාපොරොත්තු වන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: