ගල්කිස්ස උසාවිය ඇතුලෙන් ගිනි අවි දෙකක් හමුවේ

ගල්කිස්ස උසාවිය තුල නඩු අසන අතරතුර එහි බිම තිබී පිස්තෝල දෙකක් හමුවී තිබෙනවා. ඒ සමඟම කලබලකාරී තත්වයක් ඇතිවී තිබෙන අතර, උසාවි භූමියේ සිටි සියලුම දෙනා පිටතට ගෙන පරීක්ෂා කරමින් පොලීසිය විමර්ශන ආරම්භ කර ඇතිබව අප වාර්තාකරු සඳහන් කළා.

තවත් විස්තර බලාපොරොත්තු වන්න

What do you think of this post?
  • නියමයි (0%)
  • වටිනවා (0%)
  • සතුටුයි (0%)
  • දුකයි (0%)
  • තරහයි (0%)
Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

eighteen − six =