ගෙවත්තේ ලිඳට වැටි මියගිය අඹන්පොල සිගිත්තා

September 12, 2017 | 11:27 am    0   388

ගෙවත්තේ ලිඳට වැටි මියගිය අඹන්පොල සිගිත්තා

කුරුණෑගල අඹන්පොල දෙමටව ගමේ වාසය කල වාසය අවුරුදු 3ක සිගිත්තෙකු සිය ග්ෆෙවත්තේ පිහිටි ලිඳට වැටීමෙන් මරණයට පත්වී ඇත. 

සැප්තැම්බර්  10 වැනි දින සවස 4.30 පමණ මෙම අවාසනාවන්ත සිදුවීම සිදුවී ඇත්තේ එම දරුවාගේ මව සහ පිය නිවසේ නොසිටි අවස්ථාවකදී බවයි වාර්තාවන්නේ.

මව පලා කදිමට නිවසින් බැහැරට ගොස් පැමිණ දරුවා නිවාස තුල නොමැති නිසා ඒ පිළිබඳව විපරම් කිරීමේදී දරුවා ලිඳට වැටි ඇති බව සොයාගෙන ඇත.

අසල නිවසකට යාමට වැටි ඇති මාර්ගය ඇත්තේ එම දරුවා වැටි සිටී ලිඳ අසලිනි. එම නිසා සක සිති එම ලිඳ පරික්ෂ කිරීමේදී දරුවා එහි වැටි සිටින අයුරු දැක ඇත.

අඩි 35ක් පමණ ගැඹුරු එම ලිඳේ ඒ වනවිට ජලය නොතිබි ඇත්තේ පවතින අධික නියගය නිසාවෙනි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: