ගෙවත්තේ ලිඳට වැටි මියගිය අඹන්පොල සිගිත්තා

කුරුණෑගල අඹන්පොල දෙමටව ගමේ වාසය කල වාසය අවුරුදු 3ක සිගිත්තෙකු සිය ග්ෆෙවත්තේ පිහිටි ලිඳට වැටීමෙන් මරණයට පත්වී ඇත. 

සැප්තැම්බර්  10 වැනි දින සවස 4.30 පමණ මෙම අවාසනාවන්ත සිදුවීම සිදුවී ඇත්තේ එම දරුවාගේ මව සහ පිය නිවසේ නොසිටි අවස්ථාවකදී බවයි වාර්තාවන්නේ.

මව පලා කදිමට නිවසින් බැහැරට ගොස් පැමිණ දරුවා නිවාස තුල නොමැති නිසා ඒ පිළිබඳව විපරම් කිරීමේදී දරුවා ලිඳට වැටි ඇති බව සොයාගෙන ඇත.

අසල නිවසකට යාමට වැටි ඇති මාර්ගය ඇත්තේ එම දරුවා වැටි සිටී ලිඳ අසලිනි. එම නිසා සක සිති එම ලිඳ පරික්ෂ කිරීමේදී දරුවා එහි වැටි සිටින අයුරු දැක ඇත.

අඩි 35ක් පමණ ගැඹුරු එම ලිඳේ ඒ වනවිට ජලය නොතිබි ඇත්තේ පවතින අධික නියගය නිසාවෙනි.

What do you think of this post?
  • නියමයි (0%)
  • වටිනවා (0%)
  • සතුටුයි (0%)
  • දුකයි (0%)
  • තරහයි (0%)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

17 − sixteen =