ගොඩ හේන

April 19, 2017 | 1:00 pm    0   834

ගොඩ හේන

 

ගොඩ සහ මඩ වගාවන් දෙක ප්‍රධාන වශයෙන් “ගොවිතැන” දෙස හඳුන්වනු ලබනවා.මඩ ගොවිතැන යනු කුඹුරු වගාව වන අතර , ගොඩ ගොවිතැන යනු හේන් වගාවයි. මූකලාන කපා පුළුස්සා බිමි සැකසීම සඳහා යොදා ගන්නා හේන “නවදැලි හේන” ලෙස හඳුන්වයි. නව යනු අලුත්ද, දැලි යනු ගිනිදැල් ලෙසත් වේ.

නවදැලි හේන සුද්ද කොට බිම් සකසා කවුපි , ඉරිඟු , මුං , මෙනේරි වැන ධාන්‍ය වර්ගත් එළවලු වර්ගත් ඉන්දනු ලැබේ. තනිව කරන හේන් ගොවිතැන මෙන්ම කිහිප දෙනෙක් එක්ව කරන හේන් ගොවිතැනද සිදුවේ. එක්ව කරන හේන් ගොවිතැනට උදව් කිරීම “අත්තම් දැමීම” යැයි කියනු ලැබේ.මාස කිහිපයක කන්නයෙන් අස්වැන්න ලබාගැනීමෙන් පසු බෝග පැළවල අබලි සමග හේන අත්හැර දමනු ලැබේ.

නැවත ඊළඟ කන්නයේ හේන නැවත බිම් සකසා බෝග ඉන්දවීම කරනු ලැබේ.දැන් මෙම හේනේ නම නවදැලි හේන නොවේ.එය “කනත්ත” ලෙස හඳුන්වයි.වරක් හෝ කිහිපවරක් වගාකොට ඉදිරියට ගෙන යන හේන් “කනතු” නම් වේ.සාමන්‍යයෙන් නවදැලි හේනකට වඩා කනතු හේන් වල පස සරුසාරය.එයට හේතුව පෙර බෝග අබලි පැළ එහිම පසට දිරා යාමයි.සමහර ප්‍රදේශවලදී කිහිප වරක් ගොඩ ගොවිතැන කල කනතු හේන් නියර කපා , දිය බැඳ කුඹුරු බවට පත් කොට මඩ ගොවිතැන සඳහාද යොදා ගනී.

හසිත හේරත්.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: