“ගෝඨාභය ගැන බොරු කියන්න බලපෑම් කරලා” – මහින්ද කියයි

March 27, 2017 | 8:00 am    0   353

“ගෝඨාභය ගැන බොරු කියන්න බලපෑම් කරලා” – මහින්ද කියයි

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී විමල් වීරවංශ අත් අඩංගුවට ගෙන රඳවා තබා ඇති බන්ධනාගාර කුටිය ආසන්නයේ රඳවා සිටින හමුදා නිලධාරීන්ට හිටපු ආරක්ෂක ලේකම් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ පිළිබඳව අසත්‍ය පවසන ලෙස බලපෑම් සිදු වී ඇති බව පා. ම., හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ පැවසීය.

අපරාධ කිරීමට ගෝඨාභය රාජපක්ෂ උපදෙස් දුන් බව පවසන ලෙස ඔවුන් රඳවා ඇති බවත් ඔවුන් එසේ නොකිරීම හේතුවෙන් නිදහස් නොකරන බවත් හිටපු ජනාධිපතිවරයා පැවසුවේ හබරාදූව ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ පැවැත්වූ රැළියට සහභාගි වෙමිනි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: