චම්පිකගෙන් ජනපතිට හා අගමැතිට ඉල්ලීමක්

August 11, 2017 | 12:47 pm    0   771

චම්පිකගෙන් ජනපතිට හා අගමැතිට ඉල්ලීමක්

කසල කළමනාකරණ ගැටලුවට පිලියමක් ලෙස අධිකාරියක් පිහිටුවා බලතල එම අධිකාරියට පවරා කසල ගැටලුවට පිළියම් යොදන ලෙස ඇමති පාඨලී චම්පික රණවක ජනාධිපතිවරයාගෙන් සහ අගමැතිවරයාගෙන් ඉල්ලීමක් සිදුකර ඇත.

රජයේ පුර්ණ අනුග්‍රහයෙන් සහ මෙහෙයවීම යටතේ පුද්ගලික ආයතන දෙකක රුපියල් බිලියන 27 ආයෝජනයකින් ශ්‍රී ලංකාවේ පළමු වරට ආරම්භ කරනු ලබන කසල යොදාගෙන විදුලිය නිපදවීමේ ව්‍යාපෘති දෙකක ඉදිකිරීම් ආරම්භ කිරීමේ අවස්ථාවට සහභාගී වෙමින් ඇමතිවරයා මෙලෙස ප්‍රකාශ කළේය.

එයට්කන්ස්පෙන්ස් සහ කේ.සී.එච්.ටී. ලංකා ජෑන්ස් ආයතන මෙම මේ සඳහා ආයෝජන සිදු කරයි. ව්‍යාපෘති දෙකෙන් මෙගා වොට් 20 ක් නිපදවීමට සැලසුම් කර ඇත.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: