“චීනයේ ෂැන්හයි මෙන් ලංකාවේ දකුණු පළාත දියුණු කරනවා”- ශ්‍රී ලංකාවේ චීන තානාපති

August 24, 2017 | 4:09 pm    0   685

“චීනයේ ෂැන්හයි මෙන් ලංකාවේ දකුණු පළාත දියුණු කරනවා”- ශ්‍රී ලංකාවේ චීන තානාපති

චීනයේ ෂැන්හයි පළාත මෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ දකුණු පළාත සංවර්ධන කිරීමට කටයුතු කරණ බව ශ්‍රී ලංකාවේ චීන තානාපති Yi Xianliang මහතා මේ බව සඳහන් කලේ තංගල්ල දීපංකර ආදර්ශ ප්‍රාථමික විද්‍යාලයේදි ප්‍රදේශයේ සිසු දරු දැරියන් දහසක් සදහා පාසල් උපකරණ බෙදාදීමේ උත්සවයට ඊයේ  (21) සභභාගී වෙමිනි. 

චීන තානාපති කාර්යාලයේ ආධාර යටතේ මෙම පාසල් උපකණ බෙදාදී‍මේ උත්සවය පැවැත්වුනේ චීන තානාපතිවරයාගේ හා ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය දිලිප් වෙදආරච්චි මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙනි. 

“ ඇත්තෙන්ම මට අද ඉතාම සතුටු දවසක්. අපේ දෙරටේ මිත්‍රත්වය ඉතා කලක සිට පැවත එන්නක්. එය ඉතාමත් ශක්තිමත් මිත්‍රත්වයක්. අද මේ වැඩ සටහනත් සමග එම මිත්‍රත්වය තව තවත් ශක්තිමත්ව වර්ධනය වෙනවා. ශ්‍රී ලංකාව හා චීනය කියන්නේ හොද යාළුවෝ. චීනය කියන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ සංවර්ධනයට උපකාර කරන රටක්. අපි දෙරටේ මිත්‍රත්වය 1950 දශකය දක්වා දිව යනවා. අ‍පේ චීනයේ විශාල ජනතාවක් ඉන්නවා. ඒ ජනතාව එදා ඇතිකරගත් ඒ මිත්‍රත්වය අදත් එලෙසමයි. මේ මිත්‍රත්වය ලංකාවේ ජනතාවත් හොදින් දන්නවා. 

  අපි විශ්වාස කරන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ සංවර්ධිතම නගරය ලෙස හම්බන්තොට සංවර්ධනය වෙයි කියලා. 1970 වේදී සිංගප්පුරුවේ අගමැතිතුමා ලංකාවට ඇවිල්ලා කියලා තිබුණේ ශ්‍රී ලංකාවට වඩා සංවර්ධනයක් සිංගප්පුරුව අත්කර ගත යුතුයි කියලා. මම බලපොරොත්තුවෙන්නේ මම විශ්වාස කරන්නේ චීන රජය සහ ශ්‍රී ලංකා රජය අතර සහයෝගය හා පවතින මිත්‍රත්වය අනුව වසර 15ක් ඇතුලත සිංගප්පුරුවට වඩා සංවර්ධනක් ශ්‍රී ලංකාවේ ඇති කල හැකි බවයි . ඇත්තෙන්ම මම කියන්න සතුටුයි චීනයේ ෂැන්හයි වලට වඩා සංවර්ධනයක් ශ්‍රී ලංකාවේ දකුණු පළාත ඇත කර ගන්නා බව . එයින්ද වැඩි සංවර්ධනයක් හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කය ලබන බව මාගේ විශ්වාසයයි . ” 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: