ඡන්ද නෑ කියලා මට ගිනි තියාගන්නද කියන්නේ – මැකෝ

September 20, 2017 | 9:00 pm    0   510

ඡන්ද නෑ කියලා මට ගිනි තියාගන්නද කියන්නේ – මැකෝ

මැතිවරණ පවත්වන්නේ නැතැයි කියා තමන්ට කියන්නේ කොමිසම ඉදිරිපිට ගිනි තියාගන්න කියා දැයි මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ සභාපති මහින්ද දේශප‍්‍රිය මහතා අසයි.

මැතිවරණ නැතැයි කියා පාරට බැස උද්ඝෝෂණය කිරීමේ හැකියාවක් කොමිසමට නැතැයි පවසන ඔහු වැඩිදුරටත් පවසන්නේ පවතින නීතිමය සීමාව තුල ජනතාවගේ ප‍්‍රජාතන්ත‍්‍රවාදී අයිතිය වෙනුවෙන් කොමිසම වැඩ කටයුතු කරන බවයි.

කෙසේ වෙතත් පාර්ලිමේන්තුවේදී සම්මත කරන පනතක් මගින් මැතිවරණ පැවැත්වීමට නොහැකි වන්නේ නම් තම කොමිසමට කල හැකි දෙයක් නැතැයිද ඔහු පැවසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: