ජනපති නියෝගයට විජේදාස හිස නමයි

August 23, 2017 | 3:47 pm    0   1143

ජනපති නියෝගයට විජේදාස හිස නමයි

ඇමති විජේදාස රාජපක්ෂ තමා සතු ඇමතිධුර වලින් ඉවත්වීමට තීරණය කර ඇති බව වාර්තා වේ. 

ජනාධිපතිවරයා අද (23) උදැසන රාජපක්ෂ මහතාට ලිඛිතව දැනුම්දී ඇත්තේ ඔහු සතු සියලුම ඇමතිධුර වලින් ඉවත් වන ලෙසයි.

අගමැතිවරයා විසින් ජනාධිපතිවරයා වෙත විජේදාස රාජපක්ෂ ඇමතිධුර වලින් ඉවත් කරන ලෙස ඉල්ලීමක් සිදු කර ඇති බව ඊයේ (22) වාර්තා විය. ඒ අනුවයි ජනාධිපතිවරයා විසින් ඇමති විජේදාස රාජපක්ෂ වෙත මෙම දැනුම්දීම සිදුකර ඇත්තේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: