ජනප්‍රිය තරු රැසකගේ සත්‍ය හෙළිවෙයි

January 18, 2017 | 3:33 pm    0   681

ජනප්‍රිය තරු රැසකගේ සත්‍ය හෙළිවෙයි

ඉන්දියාවේ ජනප්‍රිය වාගේම වැදගත් චරිත 12ක සත්‍ය නම් හෙළිවෙන්න පටන් ගෙන ඇතැයි වාර්තා වේ.

මොවුන් සියලුදෙනා බොලිවුඩ් තරුවීමද විශේෂත්වයකි.

ඔවුන් කවුරුන් දැයි පහතින් නරඹන්න.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: