ජනප්‍රිය පොප් ගායිකා බ්‍රිට්නි ස්පියර්ස් මියගිය පුවත බොරුවක්

December 28, 2016 | 12:00 pm    0   855

ජනප්‍රිය පොප් ගායිකා බ්‍රිට්නි ස්පියර්ස් මියගිය පුවත බොරුවක්

ලොවක් වසඟ කල ජනප්‍රිය පොප් ගායිකා බ්‍රිට්නි ස්පියර්ස් මිය ගියා යැයි පුවතක් සෝනි මියුසික් සමාගමකට අයත් ට්වීටර් ගිනුමක පලවී තිබුනා. නමුත් මෙම පුවත සාවද්‍ය බවත් එම පුවත පලවී ඇත්තේ තම ආයතනයේ ට්වීටර් ගිණුම හැකර් ප්‍රහාරයකට ලක්වීම නිසා බවත් සෝනි සමාගම පවසනවා.

මෙම පුවත නිසා අපහසුතාවයට පත්වූ බ්‍රිට්නි ස්පියර්ස් ඇතුළු ඇගේ රසික රසිකාවියන්ගෙන් සෝනි මියුසික් සමාගම සමාව ඉල්ලා සිටින අතර කනගාටුව ප්‍රකාශ කර සිටිනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: