ජයග්‍රහණයට හයිය දෙන CIMA

January 18, 2017 | 9:09 am    0   751

ජයග්‍රහණයට හයිය දෙන CIMA

විවිධ රැකියා අවස්ථා උදාකරදෙන සහ ඕනෑම කර්මාන්තයකට ආදේශනය කළ හැකි ගිණුම්කරණය පිළිබඳ තාක්ෂණික දැනුම, මානව සම්පත්, ව්‍යාපාර සහ නායකත්ව කුසලතා යන අද්වීතීය සම්මිශ්‍රණයකින් සමන්විත CIMA සුදුසුකම බහු කාර්යය සුදුසුකමක් ලෙස ඔවුන් හඳුන්වා දෙයි.

එසේ නම් ගෝලීය පිළිගැනීමක් එක්කරන සහ වෘත්තීය ප්‍රගමණය සලසා දෙන CIMA සුදුසුකම හැදෑරීම සඳහා ලියාපදිංචි වීමට උචිතම අවස්ථාව දැන් එළඹ ඇති බව ඔවුන් මෙසේ දැනුම් දෙයි.

ව්‍යාපාර සාර්ථකත්වය කරාගෙන යාම සඳහා සේවායෝජකයන් සේවාදායකයන්ගෙන් අපේක්ෂා කරන කුසලතා හඳුනාගෙන එම අවශ්‍යතා සපුරාගත හැකි වන ලෙසින් CIMA සුදුසුකම් ලාභීන් පුහුණු කිරීම සඳහා CIMA සැමවිටම සේවායෝජකයන්ගේ අදහස් විමසමින්, ඔවුන්ගේ අවශ්‍යතාවන්ට අනුකූලව සිය විෂය නිර්දේශ නිරතුරුව යාවත්කාලීන කරනු ලබන බවද පවසයි.

එලෙස පුහුණු වූ CIMA සුදුසුකම් ලාභී වෘත්තිකයන් ලොව පුරා ඇති රාජ්‍ය මෙන්ම පෞද්ගලික අංශයේ ආයතන, බහු ජාතික සමාගම් සහ අලුතින් අරඹන ආයතනයන්හිද සේවය සඳහා බදවා ගන්නා අතර, එම සේවා ස්ථානයන්ට අගයන් එක් කිරීමේ බලය සේවායෝජකයන් විසින් එම වෘත්තිකයන් වෙත පවරනු ලබන බවද පෙන්වා දෙයි.

CIMA වෘත්තීමය සුදුසුකම ලැබීමට ඇතුලත් වීමේ මූලික සුදුසුකම ලෙස The Certificate in Business Accounting (CertBA) දැක්විය හැක.

මෙම CertBA පාඨමාලාව හැදෑරීමේදී සිසුන්ට CIMA වෘත්තීමය සුදුසුකම ලැබීමට අවශ්‍ය වන මූලික අධ්‍යාපන කරුණු සහ කුසලතා පිළිබඳ පුහුණුවක් ලැබෙන බවද කියයි.

CIMA විභාග ඇගයුම් නිරීක්ෂණය කරන සේවා යෝජකයන්ට CIMA සිසුන් සිද්ධාන්තමය මෙන්ම ප්‍රායෝගික දැනුමෙන්ද පරිණත බව අවබෝධ වනු ඇති බවද සිසුන්ට සිය අභිමතය පරිදි වසරේ ඕනෑම දිනක දිවයිනේ ඕනෑම ස්ථානයක ඇති CIMA පරිගණක ආශ්‍රිත විභාග ඇගයුම් මධ්‍යස්ථානයකදී සිය CIMA විභාග ඇගයුම් සඳහා ඉදිරිපත් වීමේ අවකාශ ඇති බවද ඔවුහු පවසති.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: