ජය ලලිතා වෙනුවෙන් කඳුකරයේ වතු කම්කරුවන් වැඩ නවතා දමයි

December 6, 2016 | 3:30 pm    0   914

ජය ලලිතා වෙනුවෙන් කඳුකරයේ වතු කම්කරුවන් වැඩ නවතා දමයි

තමිල්නාඩු මහ ඇමතිනි ජයලලිතා ජයරාම් මිය යාමත් සමග හැටන්, නුවර එළිය, ආගරපතන වතුවළ වැඩ කරන වතුකම්කරුවන් තම රාජකාරී කටයුතුවළින් ඉවත්වී ශෝක ප්‍රකාශිත දින කීපයක් නම් කර ඇති බව වාර්තා වේ. එම හේතුවෙන් එම වතුවල පාළනාධිකාරිය දැඩි ඇපහසු තාවයට පත්ව ඇතිබවද වාර්තාවේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: