ජය ලලිතා වෙනුවෙන් කඳුකරයේ වතු කම්කරුවන් වැඩ නවතා දමයි

තමිල්නාඩු මහ ඇමතිනි ජයලලිතා ජයරාම් මිය යාමත් සමග හැටන්, නුවර එළිය, ආගරපතන වතුවළ වැඩ කරන වතුකම්කරුවන් තම රාජකාරී කටයුතුවළින් ඉවත්වී ශෝක ප්‍රකාශිත දින කීපයක් නම් කර ඇති බව වාර්තා වේ. එම හේතුවෙන් එම වතුවල පාළනාධිකාරිය දැඩි ඇපහසු තාවයට පත්ව ඇතිබවද වාර්තාවේ.

What do you think of this post?
  • නියමයි (0%)
  • වටිනවා (0%)
  • සතුටුයි (0%)
  • දුකයි (0%)
  • තරහයි (0%)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

three + nineteen =