ජාත්‍යන්තර පාසල් ක්‍රීඩා තරඟාවලියට බෝම්බ බියක් ?

February 25, 2017 | 11:32 am    0   587

ජාත්‍යන්තර පාසල් ක්‍රීඩා තරඟාවලියට බෝම්බ බියක් ?

ජාත්‍යන්තර පාසල් මලල ක්‍රීඩා තරඟාවලියට බෝම්බ බියක් හේතුවෙන් පාසල් කිහිපයක් එම තරඟාවලියට සහභාගී නොවීමට තීරණය කර ඇතිඇතැයි වාර්තා වේ.

මෙම තරඟාවලියේ ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් ගැටළුකාරී තත්ත්වයක් මතුව ඇති බව තරඟාවලිය සඳහා සහභාගීවීමට සිටි ජාත්‍යන්තර පාසලක් විසින් දෙමාපියන් වෙත නිකුත් කරන ලද ලිපියක දක්වා ඇත.

දියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගනයේ පෙබරවාරි 25,26, 27 දින පැවැත්වීමට නියමිත මෙම තරඟාවලිය සම්බන්ධයෙන් ලැබුණු නිර්ණාමික ලිපියක් මඟින් පෙන්වා දී ඇත්තේ තරඟාවලියේ ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් ගැටළුකාරී තත්ත්වයක් ඇති බවයි.

එමෙන්ම තරඟාවලිය සඳහා සිසුන් සහභාගී නොකරන බවට තවත් පාසල් කිහිපයක් කියා සිටි අතර සංවිධායක පාසල විසින් කියා සිටියේ මෙම චෝදනා ප්‍රතික්ෂේප කරන බවය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: