ජාත්‍යන්තර වෙසක් උත්සවයට අද(10) සිට මාර්ග රැසක් වැසේ

May 10, 2017 | 7:25 am    0   318

ජාත්‍යන්තර වෙසක් උත්සවයට අද(10) සිට මාර්ග රැසක් වැසේ

2017ජාත්‍යන්තර වෙසක් උත්සවය නිමිත්තෙන් කොළඹ නගරෙයේ පැවැත්වෙන වෙසක් කලාප සහ විවිධ වෙසක් උත්සව වැඩ සටහන් නිමිත්තෙන් අද (10) වැනිදා සිට 13දක්වා පස්වරු 700 සිට මාර්ග ගණනාවක් වසා දැමීමට කොළඹ රථ වාහන පොලීසිය සැළසුම් කර තිබේ.මේ සඳහා පොලීසියේ 775 දෙනකු පත්කර තිබේ.
ඒ අනුව බෞද්ධාලෝක මාවත,කාන්තා වටරවුමේ සිට ස්ටැන්ලි විජේසුන්දර හන්දිය දක්වා කොටස, ආර්. ජී. සේනානායක මාවත (ග්‍රෙගරි පාර) කිංසි පාර හංදියේ සිට මෙට්ලන්ඩ් ක්‍රසන්ට් හන්දිය දක්වා කොටස, ජේම්ස් පීරිස් මාවත, කොම්පඤ්ඤ වීදිය වටරවුමේ සිට පිත්තල හන්දිය දක්වා කොටස, ඩෝසන් වීදිය , යූනියන් පෙදෙස, සිට බේබෟක් පෙදෙස, දක්වා කොටස, බේබෟක් පෙදෙස , හයිඩ් පාක් පාර හන්දියේ සිට මුත්තයියා පාර, පාර්ක් විදිය, හන්දිය, අතර කොටස , ජිනරතන මාවත, ජේම්ස් මාවත හන්දිය සිට මුත්තයියා පාර, පාර්ක් වීදිය හන්දිය දක්වා කොටස, චෛත්‍ය පාර , එන්, එස්, ඒ වටරවුම සිට වරාය දදෙසට වෙසක් කලාප නැඑඹීමට එන මහජනතාව කොළඹ නඟරයට පැම්ණෙන සෑම අවස්ථාවකම මාර්ග තදබදයක් නොමැති මාර්ග ඔස්සේ වාහන ධාවනය කිරීමට කමයුතු තරන ලෙසටත් හැකිනම් පොදු ප්‍රවාහන භාවිතා කරන ලෙසටත් රථවාහන ගාල්කිරීමට යොදා ඇති ස්ථානවල පමණක් වාහන ගාල් කිරීමට පියවර ගන්නා ලෙසටත් පොලීසිය මහජනතාවට දැනුම් දෙයි..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: