ජාතික තරුණ සේවා සභාවෙන් යොවුන් සිනමා උළෙලක්

April 25, 2017 | 10:00 am    0   570

ජාතික තරුණ සේවා සභාවෙන් යොවුන් සිනමා උළෙලක්

ජාතික තරුණසේවා සභාවේ නිස්කෝ වීඩියෝ අංශය විසින් සංවිධානය කරනු ලබන ‘හයවැනි යොවුන් චිත්‍රපට උළෙල’ සඳහා නිර්මාණ භාරගැනීම මේ දිනවල සිදු කෙරෙනවා. කෙටි චිත්‍රපට සහ වාර්තා චිත්‍රපට යන අංශ යටතේ තරගය සඳහා ඉදිරිපත් විය හැකි අතර වයස අවු. 16-35 අතර අයදුම්කරුවන් ඊට සුදුසුකම් ලබනවා.

2016 – 2017 වර්ෂයහි නිෂ්පාදනය කරන ලද චිත්‍රපට පමණක් මේ සඳහා යොමු කළ හැකියි. එමෙන්ම 2017 මැයි මස පැවැත්වෙන පුහුණු වැඩමුළු සඳහා ද අදාල අයදුම්කරුවන්ගේ සහභාගීත්වය අනිවාර්ය විය යුතු අතර අයදුම්කරුවන් 200 කට පමණක් එම අවස්ථාව හිමි වනු ඇති.

www.nysc.lk වෙබ් අඩවියෙන්, NYSCO VIDEO ෆේස්බුක් පිටුවෙන් හෝ ජාතික තරුණසේවා සභාවේ නිස්කෝ වීඩියෝ කාර්යාලයෙන් ලබාගන්නා අයදුම්පත් අප්‍රේල් 30 වැනි දිනට පෙර සහකාර අධ්‍යක්ෂ, නිස්කෝ වීඩියෝ අංශය, ජාතික තරුණසේවා සභාව, අංක 65, හයිලෙවල් පාර, මහරගම යන ලිපිනයට යොමු කළ යුතුයි.

තොරතුරු 0112850986 – 301/177

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: