ජාතික ප්‍රවාහන වෛද්‍ය ආයතනයේ දැඩි තදබදයක්

November 29, 2016 | 2:34 pm    0   696

ජාතික ප්‍රවාහන වෛද්‍ය ආයතනයේ දැඩි තදබදයක්

ජාතික ප්‍රවාහන වෛද්‍ය ආයතනය තුල රියදුරු බලපත්‍ර සඳහා අවශ්‍ය වෛද්‍ය වාර්තා ලබා ගැනීමට බොහෝ පිරිසක් පැමිණීම නිසා දැඩි තදබදයක් හටගෙන තිබෙනවා එමෙන්ම ඔවුන් කලහකාරී ලෙස හැසිරීම නිසා එහි නොසන්සුන්කාරී තත්වයක්ද ඇතිවී ඇති බව සඳහන්.

පසුගිය දින කිහිපය තුලද වෛද්‍ය වාර්තා ලබා ගැනීමට මෙලෙස විශාල පිරිසක් පැමිණ තිබුණු වාර්තා වන්නේ.

මීට අමතරව එම ආයතනයේ සභාපති වෛද්‍ය රෝහණ පුෂ්පකුමාර මහහතා සඳහන් කලේ  රියදුරු බලපත්‍ර ලබා ගැනීමට වයස අවුරුදු 25 ට අඩු තරුණ පිරිස විශාල වශයෙන් පැමිණෙන බවත්ය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: