ජීවත් වුණු තැන් වලින් එළවා දැමු මිනිසුන්ගේ සාමකාමී අරගලය

මුලතීව් දිස්ත්‍රික්කයේ කේප්පාපුලවූ ප්‍රදේශ වැසියෝ තමන් ට අයිති ඉඩම් ඔවුන් වෙත ලබා දෙන්නයි පවසමින් රාත්‍රී දහවලක් නොතකා දවස් කිහිපයක් පුරාවට සාමකාමී අරගලයක නිරත වී සිටිති.
යුද අවසන් කාලයේ අවතැන් වූ මෙම ප්‍රදේශයේ ජනතාව 2012 වන තුරු සිටියේ පුනරුත්ථාපන කඳවුරු නැතිනම් මුහාම් වලය. මුහාම් වලින් නිදහස් වූ ජනතාව නැවත පදිංචි කරනු ලැබුවේ ඔවුන්ගේ ඉඩම් හි නොවන අතර ඒ සඳහා කේප්පාපුලවූ වැනි ප්‍රදේශයක් රජය විසින් තෝරා ගනු ලැබිණි. මහා කැලෑ හෙළි කර මුල් කාලයේ කිසිඳු පහසුකමක් නොමැතිව කැලෑවක් මැද ජනතාව තනි කළේය. කේප්පාපුලවූ ජනතාවගේ ඉඩම් යුද හමුදාව භාරයට ගැනිණි.
කිසිඳු පහසුකමක් අවශ්‍ය නොවන බවත්, අවශ්‍ය කරන්නේ තමන්ගේ ඉඩම් පමණක් බවත් ප්‍රකාශ කරමින් කේප්පාපුලවූ ජනතාව අවුරුදු පහක් තිස්සේ සාමකාමී අරගලයක නිරත වෙමින් ජීවත් වුවේය. අවුරුදු පහක් පුරාවට කළ අරගලයෙන් කිසිඳු විසඳුමක් නොලැබීම හේතුවෙන් කේප්පාපුලවූ ඔවුන්ට අයිති ඉඩම් වල හමුදා කඳවුර ඉදිරියේ ජනවාරි 31 පටන් අද වනතෙක් සාමකාමී අරගලයක එම ජනතාව නිරත වී සිටිති.
කුඩා දරුවන් සමඟ කාන්තාවන් රෑ දහවල් දුක් විඳිමින් ඒ ඉල්ලන්නේ ඔවුන්ගේ අයිතියයි.

සටහන – පිලිප් ශාන්ත

ඡායාරූප – මයුර ප්‍රියාන්

What do you think of this post?
  • නියමයි (0%)
  • වටිනවා (0%)
  • සතුටුයි (0%)
  • දුකයි (0%)
  • තරහයි (0%)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

eleven + 6 =