ඥානසාර හිමියන්ට රටයෑම තහනම්

May 26, 2017 | 11:00 am    0   331

ඥානසාර හිමියන්ට රටයෑම තහනම්

බොදු බල සේනා සංවිධානයේ මහලේකම් ගලගොඩ අත්තේ ඥානසාර හිමියන්ට විශේශගතවීම තහනම් කිරීමට අධිකරණ නියෝග ලැබී තිබේ.

තවද උන්වහන්සේ අත් අඩංගුවට ගැනීමටද පොලිස් කණ්ඩායම් කිහිපයක්ද යොදා තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: