ටිකට් නැතිව බස් එකේ ගියොත් කොන්දොස්තරට වැඩිය මගීන්ට දඩ

March 13, 2017 | 3:24 pm    0   523

ටිකට් නැතිව බස් එකේ ගියොත් කොන්දොස්තරට වැඩිය මගීන්ට දඩ

බස්නාහිර පළාතේ සියලුම පෞද්ගලික බස්රථවල ප්‍රවේශපත්‍ර නිකුත් කිරීම අනිද්දා (15) සිට අනියවාර්ය කෙරෙන අතර ප්‍රවේශපත්‍ර ලබාගැනීම මගීන්ටද අනිවාර්ය බව බස්නාහිර පළාත් මාර්ගස්ථ මගී ප්‍රවාහන අධිකාරියේ සභාපති දේශබන්ධු තුසිත කුලරත්න පැවසීය.

ප්‍රවේශපත් ලබා නොදී හසුවන කොන්දොස්තරවරුන්ට පළමු වතාවේ රුපියල් 250ක්, දෙවැනිවර රුපියල් 500ක් හා තුන්වැනිවර රුපියල් 1000ක් දඩමුදල් වශයෙන් අය කරන අතර ප්‍රවේශපත් නොමැතිව ගමන් කරන මගීන්ට රුපියල් 100ක් ගමන් ගාස්තුව මෙන් දෙගුණයක් අය කරන බව සභාපතිවරයා කීය.

සභපතිවරයා මෙම අදහස් පල කළේ බත්තරමුල්ලේ පිහිටි බස්නාහිර පළාත් මාර්ගස්ථ මගී ප්‍රවාහන අධිකාරියේ පැවති මාධ්‍ය සාකච්ඡාවේදී ය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: