ටොයෝටා පරදියි, වොක්ස්වැගන් අංක 1ට

පසුගිය 2016 වසරේදී ලෝකයේ වැඩිම මෝටර් රථ ප්‍රමාණයක් අලෙවි කළ මෝටර් රථ නිෂ්පාදකයා බවට වොක්ස්වැගන් සමාගම පත්ව තිබේ.

ජර්මනියේ ප්‍රධාන පෙළේ මෝටර් රථ නිෂ්පාදකයෙක් වන වොක්ස්වැගන් සමගම එම ස්ථානයට පත්ව ඇති ප‍්‍රථම අවස්ථාව මෙය වේ.

පසුගිය වසර 4ක කාලය තුළ ලෝකයේ වැඩිම මෝටර් රථ ප්‍රමාණයක් අලෙවි කළ සමාගම ලෙස ටොයෝටා සමාගම ඉදිරියෙන් පසුවිය.

ටොයෝටා සමාගම පසුගිය වසරේදී මෝටර් රථ මිලයන 10.17ක් අලෙවි කර ඇති අතර වොකස්වැගන් සමාගම පසුගිය වසරේදී මෝටර් රථ මිලියන 10.31ක් අලෙවි කර තිබේ.

Audi, Porsche and Skoda යන සන්නාම යටතේ මෝටර් රථ වෙළඳපොළට නිකුත් කරන වොක්ස්වැගන් සමාගමට චීනය තුළ ඇති ඉල්ලුම 3.8%කින් ඉහළ යෑම මේ සඳහා ප්‍රධාන හේතුවක් වී ඇති බව වාර්තා වේ.

What do you think of this post?
  • නියමයි (0%)
  • වටිනවා (0%)
  • සතුටුයි (0%)
  • දුකයි (0%)
  • තරහයි (0%)
Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

two × 4 =