ඩෙංගු මදුරුවාගෙන් බේරෙන්න වෛද්‍යවරුන්ට, හෙදියන්ට නව ආලේපනයක්

July 26, 2017 | 1:10 pm    0   245

ඩෙංගු මදුරුවාගෙන් බේරෙන්න වෛද්‍යවරුන්ට, හෙදියන්ට නව ආලේපනයක්

මෙරට රෝහල් වල සේවයේ නියුතු වෛද්‍යවරුන්, හෙදියන් ඇතුළු රෝහල් කාර්ය මණ්ඩලය “ඩෙංගු” රෝගයෙන් ආරක්ෂා කරගැනීම සඳහා යොදාගනු ලබන ආලේපන වර්ගයක් සෞඛ්‍ය, පෝෂණ සහ දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍යංශයට පුද්ගලික සමාගමක් විසින් අද (26) පෙරවරුවේදී ලබාදෙන ලදී.

The Rattan Merchant ආයතනය විසින් නිෂ්පාදිත මෙම ආලේපන  වර්ගයෙන් පැකට් 11250ක් සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් වෛද්‍ය ජයසුන්දර බණ්ඩාර වෙත එම සමගම විසින් ලබාදී ඇත.

ඩෙංගු රෝගී සත්කාරක සේවාවන්හි නියුතු වෛධ්‍යවරුන්, හෙදියන් ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩල ඩෙංගු මදුරුවාගෙන් බේරාගැනීම සඳහා මෙම ආලේපන භාවිතා කරනු ලැබේ.

මෙම ආලේපන වර්ගය සාමාන්‍ය ජනතාවට ද සුදුසු බව සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා සඳහන් කරයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: