තම නිරුවත් කය විකුනාගෙන කා, මුහුණවත් නොබලන පුද්ගලයින් ගැන අනෝමා ජනාදරී කියයි

February 21, 2017 | 1:27 pm    0   696

තම නිරුවත් කය විකුනාගෙන කා, මුහුණවත් නොබලන පුද්ගලයින් ගැන අනෝමා ජනාදරී කියයි

තම නිරුවත් කය චිත්‍රපට දර්ශන සඳහා කොන්දේසියකින් තොරව පූජා කිරීමෙන් පසු එම නිර්මාණ වෙළඳපොලේ විකුණගෙන කෑ අධ්‍යක්ෂකවරුන් අද තම මුහුණවත් නොබලන බව ජනප්‍රිය රංගන ශිල්පිනියක් වන අනෝමා ජනාදරී තම facebook ගිණුමේ සටහනක් තමා තිබෙනවා.

ඒ පසුගිය 17 වන දින පැවැත්වූ “ප්‍රේමය නම්” චිත්‍රපටයේ මංගල දර්ශනයෙන් පසුවයි.

එම සටහන පහතින්

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: