තලවකැලේ පොලිසියේ රට ඉඳි ගස ඵල දරයි

July 5, 2017 | 7:08 pm    0   295

තලවකැලේ පොලිසියේ රට ඉඳි ගස ඵල දරයි

නුවරඑළිය පොලිස් බල ප්‍රදේශයට අයත් තලවකැලේ පොලිසියේ පිහිටි රට ඉඳි ගසක් වසර 69 කට පසු ඵල දරා ඇත. මෙලෙස ඵල දරා ඇත්තේ තලවකැලේ පොලිසිය ආරම්භ කරන මොහොතේ සිටවු රට ඉඳි ගසකින් බව ද වාර්තා වේ.

මේ වනවිට එම ගසේ රට ඉඳි පොකුරු 5ක් හටගෙන ඇති බවත්, එයින් පොකුරු දෙකක් කපා වේලීමට තබා ඇති බවත් තලවකැලේ පොලිසිය පවසයි.

මිට පෙර අවස්ථා කිහිපයකදීම මෙම රට ඉඳි ගස ඵල දරුව ද එම රට ඉඳි ගෙඩි පැසීමට පෙර කුඩා කාලයේදීම ගසෙන් කඩා හැලි ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: