ත්‍රිවිධ හමුදාවට සතිපතා ඇපල් පුවත්පත් දස දහසක්

October 27, 2016 | 4:28 pm    0   1512

ත්‍රිවිධ හමුදාවට සතිපතා ඇපල් පුවත්පත් දස දහසක්

ශ්‍රී ලංකා ත්‍රිවිධ හමුදාව සඳහා සති පතා තාරුණ්‍යයේ ජාතික පුවත්පත වන ‘Sunday Apple’ පුවත්පත් දසදහසක් ලබා දීමේ වැඩසටහනේ, ආරම්භක අවස්තාව සනිටුහන් කරමින් ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයේ අතිරේක ලේකම් සරත්චන්ද්‍ර විතාන මහතා සහ රාජ්‍ය ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයේ වැඩ බලන හමුදා සම්බන්දීකරන නිලධාරී බ්‍රිගේඩියර් ඩී. ඒ. ආර්. රණවක [R.S.P] මහත්වරු වෙත, ‘Sunday Apple’ පුවත්පත් අලෙවි කළමණාකරුවන් වන ලලිත් බෝපිටිය, නිරෝශන් මන්චනායක සහ අලෙවි හා ප්‍රවර්ධණ කළමණාකරු ශෙහාන් මනම්පේරි යන මහත්වරු විසින් ලබාදුන් මොහොත.

– ඡායාරෑප තුෂාර සංජීව

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: