ත්‍රීකුණාමලේ ඩෙංගු මදුරුවන්ට රාජිත එරෙහි වෙයි

March 24, 2017 | 1:00 pm    0   651

ත්‍රීකුණාමලේ ඩෙංගු මදුරුවන්ට රාජිත එරෙහි වෙයි

ත්‍රීවිධ හමුදාව, සිවිල් ආරක්ෂක බලකාය, සෞඛ්‍ය නිලධාරීන්, මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන්, මදූරු මර්දන සහායකයින්ගෙන් සමන්විත කණ්ඩායම් 150ක් යොදාගෙන ත්‍රිකුණාමලයේ ඩෙංගු මදූරු මර්දන සතියක් ප්‍රකාශ කිරීමට සෞඛ්‍ය, පෝෂණ හා දේශීය වෛද්‍ය ඇමති රාජිත සේනාරත්න පියවර ගෙන ඇත.

නිවාස පරීක්ෂා කිරීම, ලිං පරීක්ෂා කිරීම, ධූමායන කටයුතු සිදූ කිරිම මෙම කණ්ඩායම මගින් සිදූ කරන අතර ඒ සඳහා දායකත්වය දැක්වීමට ස්වෙිච්ඡා කණ්ඩායම්ද එක්ව ඇති බව ඇමතිවරයා පවසයි.

ත්‍රිකුණාමලය මහ රෝහලට සහ කින්නියා රෝහලට රෝගී සත්කාරක සේවා සදහා අතිරේක වෛද්‍යවරුන් 20ක් සහ හෙද හෙදියන් 30ක් යොමු කිරීමට පියවර ගෙන ඇත. කින්නියා රෝහලේ අධිසත්කාර ඒකකයක් ස්ථාපිත කර ඇති අතර රෝහලට අවශ්‍ය උපකරණ සහ ඖෂධ ලබා දීමටද කටයුතු යොදා ඇත.

ධූමායන කටයුතු සිදූ කිරීම සදහා බස්නාහිර පළාතට බඳවා ගත් මදූරු මර්දන සහායකයින් 100ක් ත්‍රීකුණාමලය දිස්ත්‍රික්කයට අනුයුක්ත කර ඇත. නිවාස පරීක්ෂා කිරිම වැඩි කිරිමටත්, නිවාස තුළ ජලය රැදී ඇති ස්ථාන විනාශ කිරීමටත්, ජනතාව දැනුවත් කිරීමටත් සෞඛ්‍ය කණ්ඩායම් පියවර ගෙන තිබේ. කීට විද්‍යා සමීක්ෂණ සිදූ කිරීම සදහා කීටවිද්‍යා සහකාරවරුන් ද ත්‍රිකුණාමලය දිස්ත්‍රික්කයට යොමු කිරීමට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය කටයුතු යොදා ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: