ත්‍රී රෝද රථ වල වේගය සීමා කෙරේ

June 26, 2017 | 11:44 am    0   412

ත්‍රී රෝද රථ වල වේගය සීමා කෙරේ

ත්‍රී රෝද රථ වලට උපරිම වේග සීමාවක් පනවන බව මාර්ග ආරක්ෂාව පිලිබඳ ජාතික සභාවේ සභාපති සිසිර කෝදාගොඩ මහතා පවසයි.

ඒ සඳහා වන ගැසට් පත්‍රයක් ලගදීම ගෙන ඒමට සුදානම් බවත්, ඒ අනුව ත්‍රී රෝද රථ වල වේග සිමාව පැයට කිලෝ මීටර් 40 බවට පත් කිරීමද සිදු කෙරේ.

තවද ත්‍රී රෝද රථ සඳහා බලපත් ලබාදීම ඒ සඳහා වන එක් දින පුහුණු වැඩමුලුවකින් පසුව සිදු කිරීමටද අදහස් කරන බවත් එම ගැසට් පත්‍රයෙන් එය හදුන්වාදෙන බවත් ඔහු පැවසිය.

ත්‍රී රෝද රථ වලට උපරිම වේග සීමාවක් හදුන්වා දෙයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: