තායිවානය සබ්මැරීන නිපදවීමට අත ගසයි

April 8, 2017 | 9:00 am    0   437

තායිවානය සබ්මැරීන නිපදවීමට අත ගසයි

සබ්මැරීන අටක් නිර්මාණය කිරීමට අදහසක් ඇති බව තායිවානය ප්‍රකාශ කරයි. ඒ චීනයෙන් ආරක්ෂා වීම සඳහා බවයි ඔවුන් සඳහන් කරන්නේ. ඒ අනුව තායිවානය පළමු වරට සබ්මැරීන් යාත්‍රා නිපදවීමට යොමු වී ඇති බව අනාවරණය වේ.

සාමාන්‍යයෙන් අවි ගනු දෙනු සඳහා තායිවානය ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදය මත යැපෙන තත්ත්වයක පසු වූ අතර ඒ සම්බන්ධයෙන් චීනයෙන් මතු වූ විරෝධය හමුවේ එම ගනුදෙනුවල අඩුවීමක් පසුගිය කාලයේ දක්නට ලැබුණි. මීට පෙර දෙවන ලෝක මහා සංග්‍රාමය අවධියේ නිෂ්පාදනය කරන ලද යාත්‍රා දෙකක් තායිවානය මිළ දී ගත් අතර තවත් දෙකක් නෙදර්ලන්තයෙන් මිළ දී ගත් බව වාර්තා විය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: