තැපැල් සේවක නිවාඩු අවලංගුයි

By Editor

ශ්‍රී ලංකා තැපැල් සේවයට අයත් වෘත්තිය සමිති ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන සංකේත වැඩ වර්ජනය හේතුවෙන් අද (13) සහ හෙට (14) සමස්ත තැපැල් සේවකයන්ගේ නිවාඩු අවලංගු කර ඇත. මෙයට අදාල චක්‍රලේඛය තැපැල්පති රෝහණ අබේරත්න මහතාගේ අත්සනින් යුතුව නිකුත් කර ඇත.

නුවරඑලිය, මහනුවර සහ ගාල්ල තැපැල් කාර්යාල සංචාරක ව්‍යාපාර සඳහා යොදා ගැනීමේ උත්සාහයට විරෝධය දැක්වීම ඇතුළු වෘත්තීය සහ පරිපාලන ගැටළු රැසකට බලධාරීන්ගේ අවධානය යොමුකිරීමේ අරමුණෙන් මෙම  වැඩවර්ජනය ක්‍රියාත්මක කරයි. තැපැල් සේවයට අයත් වෘත්තීය සමිති 28 ක් මෙම වැඩ වර්ජනයේ යෙදී සිටී.

 

What do you think of this post?
  • නියමයි (0%)
  • වටිනවා (0%)
  • සතුටුයි (0%)
  • දුකයි (0%)
  • තරහයි (0%)
Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

four × three =