තිත්තපත්තරදී මාරක රිය අනතුරක්…

June 7, 2017 | 1:54 pm    0   934

තිත්තපත්තරදී මාරක රිය අනතුරක්…

 

By Editor

හංවැල්ල කිරිදිවැල්ල ප්‍රධාන මාර්ගයේ තිත්තපත්තර ප්‍රදේශයේදී අද (07) උදැසන මාරක රිය අනතුරක් සිදුවී ඇත. ඒ හංවැල්ල දෙස සිට හා කිරිදිවැල්ල දෙස සිට පැමිණි ටිපර් රථයක් සහ වෑන් රථයක් මුහුණට මුහුණ ගැටීම හේතුවෙනි.

මේ පිලිබඳ වැඩිදුර තොරතුරු අපවෙත ලැබුණු විගස ඔබව දැනුවත් කිරීමට අප සුදානම්… රැදී සිටින්න ඉරිදා ඇපල් සමගින්…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: