දකුණු සහ නැගෙනහිර ආසියානු රටවල සෞඛ්‍ය සමුළුවට සෞඛ්‍ය ඇමති රාජිත මාලදිවයිනට

සෞඛ්‍ය ඇමති රාජිත සේනාරත්න මහතා දකුණු සහ නැගෙනහිර ආසියානු රටවල සෞඛ්‍ය සමුළුවට සහභාගීවීම සඳහා අද (05) මාලදිවයින බලා පිටත්වීමට නියමිතය.

මෙවර පැවැත්වෙන්නේ එම සමුළුවවේ 70 වැනි සැසි වාරයයි. මෙවර එහි සභාපති ධුරය හොබවන්නේ ද රාජිත සේනාරත්න මහතා විසිනි.

මෙහිදී රට රට වල සෞඛ්‍ය ඇමතිවරු අතර ද්වී පාර්ශවික සාකච්චා ද සිදුකිරීමට නියමිතය.

What do you think of this post?
  • නියමයි (0%)
  • වටිනවා (0%)
  • සතුටුයි (0%)
  • දුකයි (0%)
  • තරහයි (0%)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

fourteen − 11 =