දකුණු සහ නැගෙනහිර ආසියානු රටවල සෞඛ්‍ය සමුළුවට සෞඛ්‍ය ඇමති රාජිත මාලදිවයිනට

September 5, 2017 | 1:04 pm    0   799

දකුණු සහ නැගෙනහිර ආසියානු රටවල සෞඛ්‍ය සමුළුවට සෞඛ්‍ය ඇමති රාජිත මාලදිවයිනට

සෞඛ්‍ය ඇමති රාජිත සේනාරත්න මහතා දකුණු සහ නැගෙනහිර ආසියානු රටවල සෞඛ්‍ය සමුළුවට සහභාගීවීම සඳහා අද (05) මාලදිවයින බලා පිටත්වීමට නියමිතය.

මෙවර පැවැත්වෙන්නේ එම සමුළුවවේ 70 වැනි සැසි වාරයයි. මෙවර එහි සභාපති ධුරය හොබවන්නේ ද රාජිත සේනාරත්න මහතා විසිනි.

මෙහිදී රට රට වල සෞඛ්‍ය ඇමතිවරු අතර ද්වී පාර්ශවික සාකච්චා ද සිදුකිරීමට නියමිතය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: