දකුණේ පරිපූරක වෛද්‍ය සේවා වර්ජනයක්

August 22, 2017 | 11:33 am    0   844

දකුණේ පරිපූරක වෛද්‍ය සේවා වර්ජනයක්

දකුණු පළාතේ හෙද, පරිපුරක සහ අතුරු වෛද්‍ය වෘත්තීය සේවාවන් විසින් අද (22) උදැසන සිට පය 48ක සංඛේත වැඩ වර්ජනයක් ආරම්භ කර ඇති බව එම සේවාවන්ගේ ඒකාබද්ධ බල මණ්ඩලය පවසයි.

ඒ අතිකාල දීමනා ඇතුළු ඉල්ලීම් 4ක් මුල් කරගනිමිනි.

පරිපුරක සහ අතුරු වෛද්‍ය වෘත්තීයට අයත් සේවාවන් 10ක වෘත්තිකයන් මෙයට එක්ව සිටි.

මෙම වර්ජනය හේතුවෙන් දකුණු පළාතේ රෝහල් වල කටයුතු අදාල වී ඇති බවද වාර්තා වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: