දරුවන් ලැබීමෙන් ආයුෂ වැඩි වෙනවාලු….

March 21, 2017 | 10:00 am    0   434

දරුවන් ලැබීමෙන් ආයුෂ වැඩි වෙනවාලු….

දෙමවුපියන් දරුවන් වෙනුවෙන් විදින දුක් කරදර නිසා දෙමවුපියන් වැඩි කලක් ජීවත් වන්නේ කෙසේද කියා මේය දුටු සැනින් ඔබට සිතෙන්නට ඇති.

දරුවන් කුඩා කාලයේ දී දෙමවුපියන් රාත්‍රියේ දී නිදි නොලබා දරුවන්ගේ විවිධ කටයුතු අසීරුවෙන් සිදු කලත් නවතම අධ්‍යයනයක් මගින් සොයාගෙන තිබෙනවා දරුවන් සිටින දෙමවුපියන් හට වැඩි ආයුෂ ප්‍රමාණයක් ලැබෙන බව.

මේ පර්යේෂණකණ්ඩායම තමයි ස්වීඩනයේ පිගිටි “KarolinskaInstitutet” ආයතනයේ වෛද්‍ය “Karin Modig” ඇතුළු ඔහුගේ සගයින් පිරිස.

දරුවන් සිටින දෙමවුපියන් දරුවන් නොමැති පුද්ගලයින්ට වඩා අවුරුදු දෙකක කාලයක් ජීවත් වන බව මේ අධ්‍යයනය මගින් සොයාගෙන තිබෙනවා.

“Journal of Epidemiology & Community Health” සඟරාවේ පළවුණු කරුණු වලට අනුව තමයි අද අපි ඔබට මේ ලිපිය ඉදිරිපත් කරන්නට සූදානම් වනෙන්.

දරුවන් නොමැති පුද්ගලයින්ට වඩා දරුවන් සිටිනා දෙමවුපියන් වැඩි කලක් ජීවත් වන බව වෛද්‍ය “Modig” සහ සගයින් පිරිස විසින් පැවසුවත් මෙයට හේතුවන කරුණ නම් මොවුන් තවමත් සොයාගෙන නෑ. මොවුන් මේ හේතුව සෙවීමටත් පර්යේෂණයක් දියත්කර ඇති බව තමයි වාර්තා වෙන්නේ.

මේ පර්යේෂණ කණ්ඩායම විසින් එරට මිනිසුන් ලියාපදිංචි කිරීමේ දත්ත සහ ස්වීඩනයේම ජීවත් වන පිරිමි පුද්ගලයින් 704,481 සහ කාන්තාවන් 725,290 ක ගෙන් එකතු කරගත් දත්ත මත තමයි මේ පර්යේෂණය සිදුකර තිබෙන්නේ.

මේ පර්යේෂණ දත්ත වලට මේ මිනිසුන්ගේ විවාහ ජීවිතය පිළිබඳ විස්තර, ඔවුන්ට සිටින දරුවන් සංඛ්‍යාව සහ දරුවන්ගේ ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය වැනි කරුණු ඇතුලත් වනවා.

ඉන් පසුව පර්යේෂණ කණ්ඩායම අධ්‍යයනය කර තිබෙන්නේ දරුවන් සිටින දෙමවුපියන්ගේ වයස 60 න් පසුව ජීවත් වන ආයුෂ පිළිබඳවයි.

දරුවන් නොමැති අයට වඩා දරුවන් සිටින අය අවුරුදු දෙකක් පමණ වැඩිපුර ජීවත් වනවා.

දරුවන් නොමැති පුද්ගලයින් හා සසඳන කළ එක් දරුවෙකු හෝ සිටි පුද්ගලයින් හට මියයෑමේ අවධානම අඩුව තිබූ බව තමයි මේ පර්යේෂණ කණ්ඩායම පවසන්නේ.

උදාහරණයක් ලෙස, වයස අවුරුදු 60 ක් පමණ වන දරුවන් සිටින පිරිමි පුද්ගලයින් දරුවන් නැති පිරිමි පුද්ගලයින්ට වඩා අවුරුදු දෙකක කාලයක් ජීවත් වනවා. ඒ වගේම දරුවන් සිටින කාන්තාවන් දරුවන් නොමැති කාන්තාවන්ට වඩා අවුරුදු එක හාමාරක කාලයක් ජීවත් වනවා. (සිදුකළ පර්යේෂණයට අනුව)

තවත් උදාහරණයක් විදිහට අවුරුදු 85හි පසුවන පිරිමි පුද්ගලයින් ගමු. මේ වයසේ පසුවන දරුවන් නැති පුදගලයින්ගේ මරණ අවධානම 1.2%  සහ දරුවන් ඇති පිරිමි පුද්ගලයින්ගේ මරණ අවධානම 0.6% බවයි වාර්තා වෙන්නේ.

දෙමවුපියන්ගේ ආයුෂ කෙරෙහි දරුවන්ගේ ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය බලපාන්නේ නෑ.

දෙමවුපියන්ගේ ආයුෂ කෙරෙ හි ඔවුන්ගේ දරුවන්ගේ ලිංග භේදය කිසි සේත්ම බල නොපාන බව තමයි මේපර්යේෂණ මගින් කරුණු දක්වන්නේ.

ඒ වගේම, දෙමවුපියන්ට ගැහැණු දරුවෙකු ලැබීමෙන් අත්වන සාමාජීය වාසි පිළිබඳවත් මේහි දී මොවූන් අධ්‍යයනය කර තිබෙනවා.

සාමාන්‍යයෙන් කාන්තාවක් පිරිමි පුද්ගලයෙකුට වඩා සමාජයේ කැපී පෙනෙන්න කැමැත්තක් දක්වනවා. ඒ වගේම ගැහැණු දරුවෙකු සිටින වයසක දෙමවුපියන් හට සමාජයේ යම් පිළිගැනීමක් ද ඇතිවන බව මේ අධ්‍යයන වාර්තාවේ සඳහන් වනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: