එළියට බය බකමුණෝ (ඡායා)

February 4, 2017 | 12:32 pm    0   402

එළියට බය බකමුණෝ (ඡායා)

රාත්‍රියේ අඳුර හා නිහඩ ලෙස පියාපත් හැසිරවීමේ දක්ෂතාව ප්‍රයෝජනයට ගනිමින් ගොදුරු සොයා යාමට උපන් හැකියාවක් බකමූණාට තිබේ.

එසේ රාත්‍රියේදී ගොදුරු සොයා යන බකමූණන් දහවල් කාලයේදී ඔවුන් විලෝපීයන්ගේ ගොදුරු බවට පත් නොවී සිටීමට ඔවුන් බොහෝ විට කැලේ කොළේ ගසේ පොත්තේ රුවට හැඩට මුහුව සිටීම සාමාන්‍ය සිරිතයි.

කෙසේවවුද බකමූණන් ඔවුන්ගේ පරිසරය අනුව හුරුව මෙසේ හැඩ ගැසෙන බවද පැවසේ.

නැත්නම් ඔවුන් පරිසිරයට අනුවර්තනය වෙමින් ඔවුන්ගේ ආරක්ෂාව සකසා ගනියි.

පහත දැක්වෙන ඡායාරූපවල සිටින්නේ එසේ සැඟව සිටින බකමූණන්ය.

ඡායාරූප – ග‍්‍රැහැම් මැක්ජෝර්ජ්

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: