දැවැන්ත උල්කාවක් අද පෘතුවිය අසලින් යයි

September 1, 2017 | 3:09 pm    0   299

දැවැන්ත උල්කාවක් අද පෘතුවිය අසලින් යයි

සැතපුම් 3ක පමණ විශාලත්වයෙන් යුතු දැවැන්ත උල්කාවක් අද (01) පෘතුවිය සමීපයෙන් ගමන් කරන බව ඇමෙරිකාවේ නාසා ආයතනය සඳහන් කළේය.

පෘතුවියට සැතපුම් මිලියන 4.4ක් ඇතින් ගමන් කරන මෙම උල්කාව මෙරට වේලාවෙන් පස්වරු 5.35 පමණ පෘතුවිය අසලින් ගමන් කරන බව වාර්තා වේ.

හෙද සේවාවේ නිර්මාතෘ ෆ්ලොරන්ස් නයිටිංගේල් මහත්මිය සිහිවීම පිණිස මෙම උල්කාව ෆ්ලොරන්ස් ලෙස නම් කර ඇත.

මිට පෙර මෙම උල්කාව 1890 වසරේදී පෘතුවිය අසලින් ගමන් කර ඇති අතර යලි එවැන්නක් සිදුවනු ඇත්තේ වසර 2500න් පසුව බවද වාර්තා වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: