දිගම ඔසරි පොට නිසා පාසල් සිසුන් හිංසනයට ලක්වුවාදැයි අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයෙන් සහ ජාතික ළමා ආරක්ෂණ අධිකරියෙන් පරීක්ෂණ

September 22, 2017 | 7:03 pm    0   554

දිගම ඔසරි පොට නිසා පාසල් සිසුන් හිංසනයට ලක්වුවාදැයි අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයෙන් සහ ජාතික ළමා ආරක්ෂණ  අධිකරියෙන් පරීක්ෂණ

ලොව දිගම ඔසරි පොට සහිත ඔසරිය ඇඳ ගිනස් වාර්තාවක් තැබීමේ සිද්ධියට පාසල් සිසුන් යොදාගැනීම පිළිබඳව අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය විසින් වාර්තාවක් කැඳවා  ඇති අතර ජාතික ළමා ආරක්ෂණ අධිකාරිය විසින්ද ඒ පිළිබඳව පරීක්ෂණයක් සිදුකරයි.

ඊයේ  (21)  මහනුවර ගන්නෝරුව ප්‍රදේශයේ පැවතී  උත්සවයක් සඳහා මෙම පාසල් ළමුන් යොදාගෙන තිබුණේ මනාලියගේ ඔසරිපොට අල්ලා ගැනීම සහායි. ඒ සඳහා අලවතුවල කනිෂ්ඨ විද්‍යාලයේ සිසුවියන් පිරිසක් යොදාගැනීම සම්බන්දව අධ්‍යාපන ඇමති අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා අධ්‍යාපන ලේකම්වරයාට නියෝග කර ඇත්තේ ඒ පිළිබඳව වාර්තාවක් ලබාදෙන ලෙසය.

මෙම විදුහල අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය හරහා රේඛියව පාලනය වන ජාතික පාසලක් නොවුනද අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය විසින් නිකුත් කරනු ලබන චක්‍රලේඛ සියලුම පාසල් වලට බලපානු ලබන බැවින් මධ්‍යම  පළාත් සභාවේ අධ්‍යාපන බලධාරීන් හෝ විදුහල්පතිවරයා විසින් එම නිතී රීති උල්ලංඝනය කර ඇත්දැයි එමගින් සොයාබැලීමට නියමිතය.

මිට අමතරව එම සිදුවීමෙන් සිසුන්ට යම් හිංසාවක් සිදුවී ඇත්දැයි පිළිබඳව පරීක්ෂණයක් සිදුකරන බව ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරියේ සභාපති නීතිඥ මරිනි ද ලිවේරා පැවසිය.

උඩරට මනාලියක සේ සැරසුන මනාලියගේ සාරිපොට මීටර් 3800 ක දිගකින් යුක්ත විය. මෙම සාරිය ලොරියක පටවාගෙන මහනුවර ගන්නොරුව මංසන්දියට රැගෙනවිත් ඇති අතර ඉන් අනතුරුව අලවතුවල කනිෂ්ඨ විද්‍යාලයේ සිසුවියන් මෙම සාරි පොට මාර්ගය දිගට ඔසවාගෙන සිටින අයුරු දක්නට ලබිණි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: