දියතලාවේදී හොර ඩොලර් නෝට්ටු මුද්‍රණය කල පිරිසක් අත්අඩංගුවට

June 30, 2017 | 6:25 pm    0   292

දියතලාවේදී හොර ඩොලර් නෝට්ටු මුද්‍රණය කල පිරිසක් අත්අඩංගුවට

දියතලාවේ මහා පරිමාණයෙන් ව්‍යාජ ඩොලර් නෝට්ටු මුද්‍රණය කල මධ්‍යස්ථානයක් වැටලු බව පොලිසිය පවසයි. මේ පිලිබඳ පොලිසියට ලැබුණු තොරතුරක් මත මෙම වැටලීම සිදුකර ඇත.

එහිදී මෙම ජාවාරමට සම්බන්ද සැකකරුවන් තිදෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගැනීමට ද පොලිසිය සමත්වී ඇත.

එම ස්ථානයේ තිබී ව්‍යාජ ඩොලර් නෝට්ටු 5200 ක් හමු ඇති අතර, ඒවා යම් සුවිශේෂී ක්‍රමයකට මුද්‍රණය කර ඇති බව අත්අඩංගුවට පත් සැකකරුවන් පොලිසියට පවසා ඇත.

එනම් කළු පැහැති සුවිශේෂී කඩදාසි වර්ගයක මෙම මුදල් නෝට්ටු මුද්‍රණය කර ඇති අතර, පසුව ඒවා මතට රසායනික දියරයක් එක් කරනු ලැබේ. ඉන් අනතුරුව මෙම නෝට්ටු සැබෑම ඩොලර් නෝට්ටු බවට පත් වන බව ද ඔවුන් වැඩිදුරටත් සඳහන් කරයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: