“දිව” මතුපිට සවාරියක්

February 22, 2017 | 11:46 am    0   849

“දිව” මතුපිට සවාරියක්

ඔයාට හිතාගන්න පුළුවන්ද මේ කුමක්ද කියලා.. ටිකක් හිතාගන්න අමාරුයි නේද ?? ඔයාලා හිතන එකක් නෑ මේ ඒක කියලා.. ඔවු මේ තමා අපේ දිව.. මයික්‍රෝ අන්වීක්ෂයකින් 2000 ගුණයකින් පමණ විශාලනය කර බැලු විට පෙනෙන අයුරු.මේ රෝස පාට ප්‍රිස්මාකාරව දැක්වෙන්නේ “රස අංකුරයි“ අප මුඛය තුලට දමාගන්න ආහාර මේවා සමග ස්පර්ශ වී අපට “රස“ නම් සංවේදනය දැනේ. නිතරම ඔබේ දිව ඇතුලු මුඛය පිරිසිදුව තබා ගැනීම ඉතා හොඳ සෞඛ්‍යය පුරුද්දකි.

සටහන – හසිත හේරත්

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: