දුම්කොළ තහනම බුලත් විටට බලපාන්නේ නැහැ – සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය

July 27, 2017 | 3:40 pm    0   362

දුම්කොළ තහනම බුලත් විටට බලපාන්නේ නැහැ – සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය

රජය මගින් දුම්කොළ භාවිතය තහනම් කිරීම නිසා මෙරට භාවිත කරන සම්ප්‍රදායක බුලත් විටට එමහින් බලපෑමක් සිදු නොවන බව සෞක්‍ය අමාත්‍යංශය පවසයි.

එම නිතිය අදාල වන්නේ දුම්කොළ මිශ්‍රණයක් ලෙස භාවිත කිරීමේදී පමණක් බව දුම්කොළ සහ මධ්‍යසාර පිලිබඳ ජාතික අධිකාරියේ සභාපති වෛද්‍ය පාලිත අබේකෝන් මහතා මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් පැවසිය.

ජුලි 19 වැනි දින සිට ඇති විශේෂ ගැසට් පත්‍රයක් මගින් දුම්කොළ ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන අලෙවිය සහ ළඟ තබාගැනීම තහනම් කරන ලදී.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: